Skip to main content
zijn verhaal

Een aimabele man met creatieve ideeën

Je hebt van die leden die dag en nacht klaar staan voor hun club. Niet alleen om de handen uit de mouwen te steken, maar ook om creatieve ideeën te bedenken en uit te voeren, die echt het verschil maken. Zo’n lid was ons erelid Reinier van der Kwast (69). Op dinsdag 23 april bereikte ons het droevige nieuws dat hij is overleden. AZC is hem heel veel dank verschuldigd en onze gedachten zijn bij zijn vrouw Mirjam.

Reinier werd op 1 mei 1965 lid van AZC. Vanaf zijn jeugd heeft hij vele jaren in diverse teams gevoetbald. Maar al vroeg nam hij naast het voetballen ook allerlei taken op zich, met als gevolg dat hij tot het kader van onze vereniging ging behoren. Reinier was onder andere lid van het jeugdbestuur. Ook haalde hij voor de jeugd wekelijks lottogelden op. In 1985 nam hij zitting in het bestuur, waarin hij vanaf 1988 de functie van secretaris bekleedde. Samen met voorzitter Gerard Limburg vormde hij jarenlang het gezicht van AZC. Gerard is altijd geroemd voor zijn inspanningen in de moeilijke jaren negentig. Maar de rol van Reinier was in die periode minstens zo belangrijk. Samen sleepten zij de club er door.

Oprichter Sixday
Reinier nam het initiatief voor tal van nieuwe activiteiten, die zorgden voor enthousiasme bij de leden en de club veel geld opleverden. Zo was hij de oprichter van Sixday. Zijn plan voor een gezellig voet- en volleybalevenement leidde aanvankelijk tot gemopper bij de kantinemedewerkers omdat het voor hen extra werk betekende. Maar dat veranderde snel toen de eerste editie op zondag 7 juni 1981, Eerste Pinksterdag, een groot succes werd met een hoge kantine-omzet. Tot op de dag van vandaag is Sixday een heel belangrijk evenement voor AZC.

Nog een verdienste van Reinier, die niet alleen voor veel gezelligheid zorgde maar ook voor belangrijke inkomsten, is het jaarlijkse Paas- en Kerstklaverjassen. Samen met Mirjam zorgde hij er jaar in jaar uit voor dat de kantine vol zat en dat er fraaie prijzen voor de verloting beschikbaar kwamen.

Zaalvoetbal
Begin jaren tachtig was Reinier ook de man die de kar trok bij de oprichting van de zaalvoetbal-afdeling. Net als bij Sixday ging ook dit niet zonder slag of stoot. De hoofdtrainer en de meer conservatieve bestuursleden vreesden dat zaalvoetbal zou leiden tot blessures waardoor de veldselectieteams minder zouden gaan presteren. Maar Reinier zette door en zo kende AZC vele jaren een bloeiende zaalvoetbaltak.

Contactpersoon BVO’s
Daarnaast was Reinier betrokken bij het begeleiden van jeugdspelers die werden gescout door Betaald Voetbal Organisaties. Hij ging vaak kijken bij hun wedstrijden/trainingen om zo de contacten met AZC levend te houden. 

Erelid
In 1984 werd Reinier benoemd tot lid van verdienste. Het erelidmaatschap kreeg hij tijdens de jaarvergadering in 2011. Samen met de andere ereleden organiseerde hij in ons jubileumjaar de bijeenkomst op 31 juli, de officiële oprichtingsdatum van AZC, waarbij een plaquette ter herinnering aan ons 100-jarig bestaan werd onthuld.

Buiten zijn vele verdiensten voor AZC zullen we ons Reinier bovenal ook herinneren als een aimabele man. Je kon fijn met hem praten. Hij was geïnteresseerd in het wel en wee van de leden en je kon altijd met hem een boom opzetten over zaken die bij de club speelden.

Reinier was ook een gezellige man, met wie je kon lachen. Veel bestuurs- en commissieleden hebben wel eens mee gemaakt dat er vergaderd werd bij hem thuis aan Het Eiland in Warnsveld. Samen met Mirjam zorgde hij er dan voor dat er niet alleen werd vergaderd, maar dat het ook gezellig was. Altijd was er iets lekkers bij de koffie of bij de borrel. Niet zelden duurden die ‘vergaderingen’ tot in de kleine uurtjes.

Ga naar de inhoud