Skip to main content

Toernooireglement 2024 Reinier van der Kwast BVO O15 toernooi

 1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de FIFA en KNVB, uitgebreid met de in dit reglement genoemde zaken. De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend. Protesten kunnen niet worden ingediend.
 2. De deelnemende teams zijn ingedeeld in twee poules van 4 ploegen en spelen een halve competitie.
 3. De wedstrijden duren 25 minuten. Alle kruis- en finalewedstrijden worden bij gelijke stand beslist door strafschoppen.
 4. De eerstgenoemde vereniging in het wedstrijdprogramma verdedigt het doel aan de kant van het spoor en heeft de aftrap.
 5. Een speler die uit het veld wordt gestuurd (2x geel of direct rood) is automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd van het toernooi geschorst. Een speler die tijdens het toernooi twee gele kaarten krijgt is de eerstvolgende wedstrijd geschorst.
 6. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KNVB.
 7. Het toernooi staat open voor jeugdspelers die geboren zijn op of na 01-01-2009
 8. Per wedstrijd is het vervangen van 5 veldspelers en 1 keeper toegestaan. Er moet gewisseld worden conform de spelregels van de KNVB. Dus alleen bij goedkeuring van de scheidsrechter en uitsluitend vanaf de middenlijn.
 9. Elk team is verplicht de wedstrijd op tijd te laten beginnen. Is een elftal 5 minuten na het aangegeven aanvangstijdstip niet aanwezig, dan wordt de tegenpartij als winnaar beschouwd met een uitslag van 3-0/0-3.
 10. Bij gelijke clubkleuren, of bij clubkleuren die slecht van elkaar te onderscheiden zijn, moet de ploeg die in het programma als eerste vermeld staat, in een shirt met een afwijkende kleur spelen. Bij twijfel beslist de scheidsrechter.
 11. Iedere ploeg dient voor aanvang van de eerste toernooiwedstrijd bij de toernooiorganisatie een elftallijst in te leveren, met daarop de naam, voornamen, geboortedatum en vast rugnummer van elke speler. Het aantal op deze lijst voorkomende spelers is niet gebonden aan een limiet.
 12. Het aantal punten per elftal is beslissend voor het bepalen van de eindstand in de 2 poules. Per gewonnen wedstrijd krijgt men 3 punten. Voor een gelijkspel 1 punt. Eindigen 2 of meer ploegen in een poule gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat. Is dit ook gelijk, dan beslist het doelsaldo. Is ook het doelsaldo gelijk dan beslist het hoogst aantal gescoorde goals. Is dit ook gelijk dan worden er strafschoppen genomen om tot een winnaar te komen. Er worden 3 strafschoppen genomen door 3 verschillende spelers. Is het na de serie van 3 strafschoppen nog gelijk, dan wordt er om en om een strafschop genomen en de ploeg die het eerst mist na een gelijk aantal beurten is de verliezer.
 13. De nummers 1 en 2 van beide poules gaan over naar de kruisfinales. De verliezers van de kruisfinales spelen om de 3e en 4e plaats, de winnaars spelen de finale. De nummers 3 en 4 van beide poules spelen ook kruisfinales. De verliezers van deze kruisfinales spelen de plaatsingswedstrijd om de 7e en 8e plaats en de winnaars spelen de plaatsingswedstrijd om de 5e en 6e
 14. Bij een gelijke stand in de finales worden de wedstrijden direct beslist door het nemen van strafschoppen. Er worden 5 strafschoppen genomen door 5 verschillende spelers. Is de stand na deze serie nog gelijk dan worden er om en om strafschoppen genomen. De ploeg die het eerst mist na een gelijk aantal beurten is de verliezer.
 15. Voor dit toernooi zijn prijzen beschikbaar gesteld, te weten de 1e tot en met de 8e Tot slot zijn er prijzen voor de beste keeper, de beste speler en de beste speler van AZC.
 16. Het meenemen en uitwisselen van clubvaantjes voor aanvang van iedere wedstrijd wordt op prijs gesteld.
 17. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde kledingstukken en/of voorwerpen. Voorkom ten alle tijden diefstal.
 18. Iedereen aanwezig op het complex, de kantine, de kleedkamers en de bestuurskamer dienen netheid te betrachten.
 19. In alle gevallen waarin het toernooireglement niet voorziet, beslist de organisatie. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
 20. De organisatie gaat er vanuit dat alle deelnemende teams volledig op de hoogte zijn van dit reglement. In geval van vragen of onduidelijkheden kunt u zich wenden tot de toernooiorganisatie.

Ga naar de inhoud